Over ons

 

Hoe het ooit begon.


We schrijven 9 december 2016. Een vijftal enthousiaste hobbyfotografen bespreken welke mogelijkheden er zijn om een nieuwe fotoclub op te richten. Deze nieuwe club zou zich moeten onderscheiden van de al bestaande clubs in de regio Kop van Noord-Holland.

Voorop staat dat de beginnende fotohobbyist zich moet kunnen vinden in de doelstelling en de strategie van de club.
De doelstelling werd samengevat in onderstaande steekwoorden:

LAAGDREMPELIG, LEERZAAM, CREATIEF, NO-NONSENS, GEZELLIGHEID

Na vele en vooral langdurige discussies kwamen de volgende uitkomsten op tafel:
- Toegankelijk voor iedereen die een camera kan vast houden en de wil heeft om er een leuke hobby van te maken in een gezellige omgeving.
- Aandacht voor de beginnende fotograaf met geen of weinig kennis van fotograferen.
- Het organiseren van workshops in eigen beheer.
- Creativiteit stimuleren, maak eens een ander soort foto dan je gewend bent.
- No nonsense: Geen verplichte lidmaatschappen van aanverwante organisaties. Geen hoogdravende doelstellingen in je fotografie, maar gewoon foto’s maken zoals je dat zelf wil, maar wel met de intentie om jezelf te verbeteren.
- Dit alles zou plaats moeten vinden in een ongedwongen en gezellige sfeer.

Hier is slagvaardig mee omgegaan en er werd bijna automatisch een soort van publiciteitscampagne gestart. De eerste mogelijkheid om te exposeren werd aangegrepen, de pers werd benaderd, de sociale media werd ingezet en de mond tot mond reclame wierp zijn vruchten af.

Kortom, het enthousiasme werkte aanstekelijk en het ledenaantal begon te groeien. Tijd om meer structuur in de club aan te brengen. De niet officiële voorzitter werd opeens een officiële , net als de secretaris en er werd een penningmeesterschap in het leven geroepen.
Hiermee werd de Kamer van Koophandel benaderd.
Het is 5 mei 2017: “Fotocollectief De Sluiter” is officieel een feit met 15 leden.
Vijf jaar later, op 5 mei 2022, kunnen we met een tevreden blik terugkijken op een mooi en succesvol jaar met een 18 leden.
Het bestuur van de club

 

Ans Jeeniga

Ina Hoogenbosch

Menno van Hoppe

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester
 Jouke v/d Veen Bestuurslid

 

 
 
 
 
E-mail